5 Ouvrages

Turrettini Jean-Alphonse

Wolke van getuign voor de gematigtheit en vredelieventheit in het oordeelen over godtgeleerde zaken, enz. Uit het Latijn en Fransch door Jan Suderman

Delft

Beman

1724

Langue: N

Cité dans 1 lettre(s):